SP Vision

Header

quotes

Проект №BG16RFOP002-2.040-1212-С01 "Подобряване на производствения капацитет в "СП ВИЖЪН" ООД", финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

02.03.2020 г.

Проект № BG16RFOP002-1.005-0284-C01 Разработване на иновации от "СП ВИЖЪН" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

22.05.2018 г.

Проект № BG16RFOP002-2.001-1187-C01 “Подобряване на производствения капацитет в "СП ВИЖЪН" ООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

WorkContact

Say Hi,

or just drop by for a cup of coffee
and a friendly chat about your ideas.


+359 2 865 05 01
+359 888 55 83 83

Bulgaria, Sofia, Dimitar Hadzhikotsev 1 Str.

Map