SP Vision

Header

quotes

 • Проект № BG16RFOP002-2.001-1187-C01 “Подобряване на производствения капацитет в "СП ВИЖЪН" ООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Документация за избор на изпълнител с предмет: “Закупуване на ДМА и ДНА в 2 обособени позиции:

  Обособена позиция 1: Закупуване на ДМА: Мобилни работни станции вид 1 - 2 броя; Мобилни работни станции вид 2 - 2 броя; Графичен таблет - 1 брой; Сървъри: Бек ъп сървър - 1 брой, База данни сървър - 1 брой, Сторидж сървър - 1 брой, Уеб сървър - 1 брой, Проджект сървър - 2 броя; Цифров огледално-рефлексен фотоапарат - 1 брой.
  Свали документи

  Обособена позиция 2: Закупуване на ДНА: Софтуерно ядро - 1 брой.
  Свали документи

  17.09.2016

 • “СП Вижън” ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект с наименование “Подобряване на производствения капацитет в "СП Вижън" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
  Виж повече

  20.06.2016

 • Проект № BG16RFOP002-2.001-1187-C01 “Подобряване на производствения капацитет в "СП ВИЖЪН" ООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

  Project № BG16RFOP002-2.001-1187-C01 "Improvement of production capacity in "SP VISION" OOD” financed by the Operational Programme "Innovation and Competitiveness", financed by the European Union through the European Regional Development Fund.

« назад

Contact

Say Hi,

or just drop by for a cup of coffee
and a friendly chat about your ideas.


+359 2 865 05 01
+359 888 55 83 83

Bulgaria, Sofia, Dimitar Hadzhikotsev 1 Str.

Map