SP Vision

Header

quotes

  • Информация за сключен административен договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект № BG16RFOP002-1.005-0284-C01 Разработване на иновации от "СП ВИЖЪН" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

    22.05.2018 г.

    Свали документа

« назад

Contact

Say Hi,

or just drop by for a cup of coffee
and a friendly chat about your ideas.


+359 2 865 05 01
+359 888 55 83 83

Bulgaria, Sofia, Dimitar Hadzhikotsev 1 Str.

Map